Probba ry:n ja Suur-Savon Ekonomien hallituksien jäseniä uusien hallituslaisten introtapahtumassa Lahdessa keväällä 2023.

Opiskelijastipendi

Suur-Savon Ekonomit myöntää vuosittain stipendin kauppatieteellisen alan opiskelijalle. Stipendin myöntämisperusteet vahvistetaan  yhdistyksen syyskokouksessa. Stipendin hakuaika on alkuvuodesta ja stipendin saaja päätetään maaliskuun hallituksen kokouksessa. Stipendin hakuilmoitus julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla sekä välitetään opiskelijoille tiedoksi kyllien kautta.

Tänä vuonna stipendin arvo oli 500 euroa ja hakuperusteina oli, että hakija on kotoisin Etelä-Savosta tai sydämeltään eteläsavolainen kauppatieteen kandi- tai maisterivaiheen opiskelija.  Stipendihakemuksia tuli määräaikaan 18.2.2024 mennessä 19 kappaletta, jotka kaikki olivat erinomaisia. Valintakriteereissä painotettiin erityisesti kytköksiä Etelä-Savoon. Hallitus päätti maaliskuun kokouksessa stipendin saajaksi maisterivaiheen opiskelijan Lauri Pyrhösen Itä-Suomen yliopistosta. Perusteluina, kotoisin Etelä-Savosta ja halu kehittää aluetta opinnoissa kartoitetun osaamisen myötä sekä erinomainen opintomenestys.


Yhteistyö kauppatieteen opiskelijoiden kanssa

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA)) englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa. Suur-Savon Ekonomit tekee yhteistyötä BScBA-opiskelijoiden kanssa mm. seuraavanlaisesti:

  • BScBA-opiskelijoiden ainejärjestö Probban hallituksen edustaja osallistuu Suur-Savon Ekonomien hallituksen kokouksiin läsnäolo-ja puheoikeudella.
  • Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Suur-Savon Ekonomien järjestämille yritysvierailuille sekä muihin verkostoitumistilaisuuksiin.

Opinnäyte-ja kurssityöt yrityksille ja organisaatioille

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaansa. Koulutuksen pääpainon ollessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, opinnäyte-ja kurssitöinä tehdään esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten ja organisaatioiden toimintaan liittyviä selvityksiä. Yhteistyön avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa ja vaikutetaan alueen hyvinvoinnin kasvuun ja mahdollisuuksien mukaan myös työllistymiseen. 

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

  • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

  • Student Trainee for Business and Community Development
  • businessprojects-mikkeli(at)aalto.fi, +358 40 878 0350