Opiskelijayhteistyö

Yhteistyö kauppatieteen opiskelijoiden kanssa

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA)) englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa. Suur-Savon Ekonomit tekee yhteistyötä Mikkelin opiskelijoiden kanssa mm. seuraavanlaisesti:

 • BScBA-opiskelijoiden ainejärjestö Probban hallituksen edustaja osallistuu Suur-Savon Ekonomien hallituksen kokouksiin läsnäolo-ja puheoikeudella.
   
 • Suur-Savon Ekonomit myöntää vuosittain stipendin ulkomaanvaihtoon lähtevälle BScBA-opiskelijalle. Valintakriteereissä painotetaan erityisesti opintomenestystä ja yhteyksiä Etelä-Savon yrityselämään.
   
 • Suur-Savon Ekonomien hallituksen edustaja osallistuu BScBA-opiskelijoiden valmistujaisjuhlaan ja jakaa Suomen Ekonomeilta onnitteluruusut valmistuneille.
   
 • Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Suur-Savon Ekonomien järjestämille yritysvierailuille sekä muihin verkostoitumistilaisuuksiin.

 

Opinnäyte-ja kurssityöt yrityksille

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille. Kandidaatintutkielman teko ajoittuu loka-toukokuulle.

International Business -kandidaattiohjelman kursseilla tehdään tarpeesta riippuen kehitysprojekteja yrityksille. Opiskelijat koostavat myös erilaisia selvityksiä ja auttavat kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

 • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

 • Student Trainee for Business and Community Development
 • businessprojects-mikkeli(at)aalto.fi, +358 40 878 0350

 


PDF-tiedostoThesis-prosessi_Aalto-Mikkeli_BScBA.pdf (19 kB)
Lisätietoja opinnäytetöistä