Stipendin hakuilmoitus

Haussa 500 euron stipendi Suur-Savon Ekonomeilta

Etelä-Savon seudulta kotoisin olevilla tai sydämeltään eteläsavolaisilla kauppatieteen opiskelijoilla on
17.2.2023 saakka mahdollisuus hakea Suur-Savon Ekonomit ry:n 500 euron arvoista opiskelijastipendiä.
Kyseeseen tulevat perustutkintoaan suorittavat tai opinnoissaan maisterivaiheeseen ehtineet opiskelijat.
Stipendin saajan tulee olla Suomen Ekonomien opiskelijajäsen. Lue lisää alla olevasta stipendin hakuilmoituksesta.


Yhteistyö kauppatieteen opiskelijoiden kanssa

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA)) englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa. Suur-Savon Ekonomit tekee yhteistyötä BScBA-opiskelijoiden kanssa mm. seuraavanlaisesti:

  • BScBA-opiskelijoiden ainejärjestö Probban hallituksen edustaja osallistuu Suur-Savon Ekonomien hallituksen kokouksiin läsnäolo-ja puheoikeudella.
  • Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Suur-Savon Ekonomien järjestämille yritysvierailuille sekä muihin verkostoitumistilaisuuksiin.

Opinnäyte-ja kurssityöt yrityksille ja organisaatioille

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaansa. Koulutuksen pääpainon ollessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, opinnäyte-ja kurssitöinä tehdään esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten ja organisaatioiden toimintaan liittyviä selvityksiä. Yhteistyön avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa ja vaikutetaan alueen hyvinvoinnin kasvuun ja mahdollisuuksien mukaan myös työllistymiseen. 

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

  • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

  • Student Trainee for Business and Community Development
  • businessprojects-mikkeli(at)aalto.fi, +358 40 878 0350