Yhteistyö kauppatieteen opiskelijoiden kanssa

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science in Economics and Business Administration (BScBA)) englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa. Suur-Savon Ekonomit tekee yhteistyötä BScBA-opiskelijoiden kanssa mm. seuraavanlaisesti:

  • BScBA-opiskelijoiden ainejärjestö Probban hallituksen edustaja osallistuu Suur-Savon Ekonomien hallituksen kokouksiin läsnäolo-ja puheoikeudella.
  • Suur-Savon Ekonomit myöntää vuosittain stipendin ulkomaanvaihtoon lähtevälle BScBA-opiskelijalle. Valintakriteereissä painotetaan erityisesti opintomenestystä ja yhteyksiä Etelä-Savon yrityselämään.
  • Suur-Savon Ekonomien hallituksen edustaja osallistuu BScBA-opiskelijoiden valmistujaisjuhlaan ja jakaa Suomen Ekonomeilta onnitteluruusut valmistuneille.
  • Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Suur-Savon Ekonomien järjestämille yritysvierailuille sekä muihin verkostoitumistilaisuuksiin.

Opinnäyte-ja kurssityöt yrityksille ja organisaatioille

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaansa. Koulutuksen pääpainon ollessa kansainvälisessä liiketoiminnassa, opinnäyte-ja kurssitöinä tehdään esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten ja organisaatioiden toimintaan liittyviä selvityksiä. Yhteistyön avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa ja vaikutetaan alueen hyvinvoinnin kasvuun ja mahdollisuuksien mukaan myös työllistymiseen. 

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

  • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

  • Student Trainee for Business and Community Development
  • businessprojects-mikkeli(at)aalto.fi, +358 40 878 0350